این قسمت از دایره داستان مقدمه نداره. گاهی درباره چیزهایی که اونها رو زندگی می‌کنیم، حرف زدن باعث میشه اهمیت ماجرا کم بشه.

این قسمت با عنوان آرایش و دیگر مسائل حیاتی از کتاب کمونیسم رفت، ما ماندیم و حتی خندیدیم. انتخاب شده.

لینک خرید کتاب کمونیسم رفت، ما ماندیم و حتی خندیدیم

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Ehsan Tarighat. Innehållet i podden är skapat av Ehsan Tarighat och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.