Raw Data By P3

It's the day after the election, and who better to have on than journalist and data fan Michael Salfino from FiveThirtyEight, The Athletic, and The Independent.  It's his political hat Michael is wearing today with the Raw Data Crew!

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör P3. Innehållet i podden är skapat av P3 och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.