BTB Podcast fam! First episode of the year! Here's An episode on finding your life's purpose: the journey within. 4-step breakdown. Remember a higher perspective = a higher position.

All my links HERE

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Jeff Logan. Innehållet i podden är skapat av Jeff Logan och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.