På egna ben är SOS Barnbyars dokumentärserie som belyser hur unga som lämnat samhällsvård tvingas möta vuxenlivet på egen hand och hur samhället brister. När unga placeras, på till exempel HVB-hem eller i familjehem, tar samhället över föräldraansvaret. Samtidigt vet vi att samhället inte är en tillräckligt bra förälder. Allt för många unga lämnas vind för våg när de tidigt tvingas ta klivet in i vuxenlivet. I den här dokumentärserien hör du ett antal modiga unga berätta om sina erfarenheter av att tidigt i livet behöva stå på egna ben.

Elin bär på en mängd upplevelser och hennes liv liknar mycket en flipperspelskula som studsats runt. I det här avsnittet berättar Elin sin historia. I avsnittet reflekterar också Rebecca Svensson, socionom, kring situationen för unga som lämnar samhällsvård.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör SOS Barnbyar. Innehållet i podden är skapat av SOS Barnbyar och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.