This Is Important

Today, this is what’s important:

Collectable cards, beefiest athletes, bike tricks, childhood neighborhood games, super soakers, backyard wrestling on public access tv, bullies, Tenet, Hard Knocks, baseball and more.

Learn more about your ad-choices at https://news.iheart.com/podcast-advertisers

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör iHeartRadio. Innehållet i podden är skapat av iHeartRadio och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.