Garam masala recipe 1 tablespoon cumin seeds

2 tablespoon coriander seeds

2 -3 cardamom

Quarter of an inch cinnamon

6-8 ground pepper

4-5. cloves

Mildly roast on a shallow pan and then Grind them to a powder in a mixer.

Fritters

Chopped cabbage- 2 cups

Chopped mushroom-1 cup mushroom

Corn flour- 1 cup

Corn flour. 1/4 cup

Chilli powder to your preference

1 tablespoon garam masala

Oil for frying

Curry base

Oil 2-3 tablespoon

2 onion

2 tomatoes

1 tablespoon ginger garlic paste

Green chilli to your taste chopped

Curry leaves

1/2 teaspoon cumin powder

1 teaspoon coriander powder

1 tablespoon corn flour in 1/4 cup of water

Chopped coriander leaves for garnish

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Priya Balan. Innehållet i podden är skapat av Priya Balan och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.