Denne mini-episoden er dedikert til juss-professorers samfunnsansvar i kraft av sine kunnskaper, et såkalt «profesjonsansvar». Domstolens Venner har hatt kontakt med over 100 professorer, som kan være 100% enig i at de fem spørsmålene jeg har stilt dem, ER saksbehandlingsfeil som er så alvorlige, at hele konkursen må heves. En må huske at dette ikke bare dreier seg om én og én konkurs, det handler om et stort apparat, det handler om tusenvis av mennesker som har blitt sendt i fengsel, fått konkurskarantener og fratatt hus og verdier ugyldig!

---

Send in a voice message: https://anchor.fm/domstolensvenner/message

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Jarl-Gunnar Lier. Innehållet i podden är skapat av Jarl-Gunnar Lier och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.