Lärande och utveckling är ett område som ständigt är aktuellt på våra arbetsplatser och som Fråga Forskaren har belyst i flera poddavsnitt, utifrån olika perspektiv. I dagens avsnitt tar vi oss an ämnet utifrån ännu ett perspektiv, kopplingen lärande och hållbar verksamhetsutveckling. Tillsammans med docenten Andrea Eriksson från KTH pratar vi om Andreas forskning om hur man skapar förutsättningar för lärande som bidrar till verksamhetsutveckling. Forskningsprojektet har även resulterat i en handbok om hur man praktiskt kan gå till väga för att initiera gynnsamma lärandespiraler för att bidra till hållbar verksamhetsutveckling, välmående och engagemang. En handbok om hur man på ett systematiskt sätt kan planera och genomföra arbetet för att få till gynnsamma lärandespiraler på individ-, grupp- och organisationsnivå. 

Andrea Eriksson är docent vid avdelningen för ergonomi på KTH sedan 2016. Andrea forskar främst om ledarskap och arbetsorganisation och utveckling av hållbar och hälsosam arbetsmiljö. 

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Sveriges HR Förening. Innehållet i podden är skapat av Sveriges HR Förening och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.