Fråga forskaren
Avsnitt

40. Annika Engström – Vikten av att organisera och leda samspelet mellan teknik och människa -”sociotekniska systemet”  

Dela

I episod 40 av Fråga Forskaren träffar Johan & Zorica Annika Engström från Tekniska Högskolan vid Jönköping University och belyser delar av hennes breda forskningsportfölj. Fokus blir kring hur vi förenar organisering, ledning och lärande med innovation och teknikutveckling. Hur jobbar vi med den löpande dagliga verksamheten samtidigt som vi skapar förutsättningar för utveckling och innovation? Vi pratar om de faktorer som påverkar organisationers beredskap för en AI transformation och vad som krävs för att lyckas med en AI transformation i praktiken. Vidare kommer vi in på vikten av att involvera och aktivera alla medarbetare i förnyelseprocessen och vad för slags medvetet ledarskap och metoder det kräver att organisationer utvecklar och erbjuder. 

Annika Engström är docent i arbetsorganisation vid tekniska högskolan i Jönköping och har disputerat i pedagogik med inriktning mot lärandet i organisationer. I sin forskning fokuserar hon på ledning och organisering av lärande i industriella verksamheter, där förmågan att hantera det dagliga arbetet i samklang med utveckling av ny teknik och nya arbetssätt inte allt för sällan ger upphov till motstrida och paradoxala förhållanden som är intressanta att utforska. Annikas expertis ligger inom ramen för det mellanmänskliga samspelet i organisationer där avancerad teknik integreras i arbetsprocesserna.  

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Sveriges HR Förening. Innehållet i podden är skapat av Sveriges HR Förening och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.