On this podcast we talk about what we are consuming and why it is so important to be aware of what we are! It is an episode you don't want to miss!

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Kalie & Kelly. Innehållet i podden är skapat av Kalie & Kelly och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.