On this episode we talk about what trust really means! Trust is made harder with the broken world we live in. We talk about what Trust in the Lord really looks like and how we can live as women who look to Him in all things!

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Kalie & Kelly. Innehållet i podden är skapat av Kalie & Kelly och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.