غزه سخن بگو!

هشتمین اپیزود از پادکست روایت‌شنو


نشانی نوشته‌های اصلی‌ای که برای این اپیزود ترجمه و در آن روایت شده است (به ترتیب):


یادداشت یکم: (کودکم می‌پرسد، "اسرائیل می‌تواند وقتی که برق رفته است هم ساختمان‌مان را خراب کند؟") نوشتۀ رأفت العریر:

www.nytimes.com/2021/05/13/opinio…tml?smid=tw-share

رأفت العریر ساکن غزه است و در دانشگاه ادبیات تطبیقی، ترجمه، و نویسندگی خلّاق تدریس می‌کند.


یادداشت دوم: (ما ساکنان غزه عدد نیستیم).

نام نویسندۀ این یادداشت به دلیل مسائل امنیتی قید نشده است. او در پروژۀ اردوگاه بزرگ (SuperCamp) با عنوان دستیار پژوهشی خدمت می‌کند:

www.cmi.no/publications/7763-i…-we-are-not-numbers


یادداشت سوم: (این روزها سخت‌ترین اوقات زندگی و طبابتم در غزه بوده است) نوشتۀ جمیل سلیمان، هجدهم می دو هزار و بیست و یک)

www.972mag.com/gaza-doctor-airstrikes/


یادداشت چهارم: (چه می‌دانید ترس چیست؟ هیچ‌گاه همزمان با هجومی بی‌رحم روزگار گذرانده‌اید؟

نوشتۀ أمل زقوت، هجدهم می دو هزار و بیست و یک)

www.map.org.uk/news/archive/post…ational-community


یادداشت پنجم و آخرین یادداشت اپیزود: (ولی ما همچنان زنده‌ایم: پیامی از یک مادر فلسطینی در غزه

هفده می دو هزار و بیست و یک).

این یادداشت ازسوی مادری فلسطینی نگاشته شده است که در منطقۀ خان یونس، در جنوب غزه، سکونت دارد. www.palestinechronicle.com/but-we-are-…er-in-gaza/


نقاشی بکار رفته در پوستر اپیزود هشتم:

(مسیح فلسطینی؛ اثر نقاش فلسطینی سلیمان منصور)


طراح پوستر: روح الله امیرتیمور


روایت‌شنو را در تلگرام همراهی کنید:

t.me/RevayatshenoPodcast


ارتباط با پادکستر:

[email protected]

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Iman Amirteimour. Innehållet i podden är skapat av Iman Amirteimour och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.