Simon The Demon is back to tell you about ballerinas, human sacrifice, and pissing off his boss (who happens to be a massive inhuman monster, but it's finnneeee).

New episodes every other Sunday.

Find us on Social Media: 

Twitter: https://twitter.com/hellish_bedtime

Facebook: https://www.facebook.com/HellishBedtime/


Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Simon. Innehållet i podden är skapat av Simon och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.