Election night is here, and everyone’s on edge waiting for the results! In the Season 2 finale, Lucy has a big decision to make, Naomi and Anika meet again, and it’s finally time for Lucy and Lincoln to have The Talk… how will it all end?

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör RomComPods. Innehållet i podden är skapat av RomComPods och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.