Join me on a wildlife adventure to learn about the Takin—the wildly muscular goat-antelope. Strap on some hiking boots, and prepare for a journey to the Eastern Himalayas.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Stefan Wolfe. Innehållet i podden är skapat av Stefan Wolfe och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.