“The truth is down there, and you’ve got to go down and dig for it.” We trace Caleb’s descent into YouTube, inch by inch.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör The New York Times. Innehållet i podden är skapat av The New York Times och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.