This week, the Bad Piano Player finds a songbook with old friends Mitchell Parish, Carl Sigman, Frank Loesser, and Harry Warren in it. And we throw in a Mack Gordon for good measure. It's gonna be old timey and old movie as well, so get some popcorn and set a spell. Elroy, get some refreshments for our guests.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör John Wing Jr. . Innehållet i podden är skapat av John Wing Jr. och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.