در این اپیزود از رادیو ژین به مسئله خویشتن میپردازیم و میپرسیم که آیا میتوان پاسخ مشخصی برای سوال من کیستم یافت؟نظرات خود را با ما در میان بگذارید؛[email protected]

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör danial anvari. Innehållet i podden är skapat av danial anvari och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.