در این اپیزود از رادیو ژین در مورد احساسات آدمی حرف میزنیم و بعد از اون، یک روایت جذاب از احساس افسردگی میشنویم

در این اپیزود ما کاری با احساسات پنج گانه¬ای نداریم که از طریقشون اطلاعات دنیای اطرافمونو دریافت میکنیم بلکه با احساساتی کار داریم که بسته به موقعیت و شرایط، خودشونو بر ما اعمال میکنند و روحیه ی مارو تحت سلطه¬ی خودشون در میارن.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör danial anvari. Innehållet i podden är skapat av danial anvari och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.