تاریخ علم و اندیشه
سیاره محمودی: محمودخان قمی، اولین دانشجوی ایرانی نجوم جدید در عصر ناصری
Avsnitt

سیاره محمودی: محمودخان قمی، اولین دانشجوی ایرانی نجوم جدید در عصر ناصری

اعزام میرزامحمودخان قمی به رصدخانه پاریس و بروکسل در عصر ناصرالدین شاهآیا او به راستی سیارکی در مدار بین مریخ و مشتری کشف کرد؟نقل‌های نامعتبر تاریخی چگونه شکل می‌گیرند؟مطالعه‌ی موردی: میرزا محمودخان قمی، کشف سیارک و احداث رصدخانه در ایرانسخنرانی امیر سادات‌موسوی (فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد از پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران) در وبینار انجمن نجوم دانشگاه امیرکبیراردیبهشت 1399نسخۀ ویدیوییhttps://www.aparat.com/v/i82m4

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Amir Gamini. Innehållet i podden är skapat av Amir Gamini och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.