In this week's episode of the Between Two Divs podcast I chopped it up with Jill, the founder of HERide. We discussed how that started and the future of rideshare apps. 

For more information on HERide check out https://getheride.com/

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Cam Perry. Innehållet i podden är skapat av Cam Perry och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.