Matt and Sean talk about the comparison between our current era and previous large shifts in industrial revolutions in how industry evolved. Seismic shifts bring scary change. Has the public hopped on board? Also: INVINCIBLE, SEARCH PARTY, and more.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Still TBD: Matt Ferrell and Sean Ferrell. Innehållet i podden är skapat av Still TBD: Matt Ferrell and Sean Ferrell och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.