I Can Speak Russian

Хочешь встретиться\встретимся как-нибудь? Хочешь погулять\погуляем, сходить в кино\сходим в кино, покушать где-нибудь\покушаем где-нибудь? Давай! Завтра, сегодня? Когда?
Learn basic Russian phrases. The same and much more of Russian for beginners on instagram, with short videos @icanspeakrussian_beginner, @icanspeakrussian_elementary, @icanspeakrussian_intermediate, @icanspeakrussian_slang, @icanspeakrussian_badwords.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Katya Horwitz. Innehållet i podden är skapat av Katya Horwitz och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.