I Can Speak Russian

пожалуйста, всегда пожалуйста, не за что, в любое время, рад\рада помочь, была рад помочь\была рада помочь,буду рад\рада помочь, без проблем!

@icanspeakrussian_beginner, @icaspeakrussian_elementary, @icanspeakrussian_intermediate, @icanspeakrussian_slang, @icanspeakrussian_badwords

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Katya Horwitz. Innehållet i podden är skapat av Katya Horwitz och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.