I Can Speak Russian

Спасибо, спасибо большое, спасибо огромное, спасибо тебе\вам, благодарю тебя\вас.
Learn the same with videodictionary on instagram @icanspeakrussian_beginner, @icanspeakrussian_elementary

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Katya Horwitz. Innehållet i podden är skapat av Katya Horwitz och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.