I Can Speak Russian

до свидания, до встречи, до скорого, хорошего дня, всего хорошего, счастливого пути, пока, увидимся, давай, не прощаюсь.
Instagram: @icanspeakrussian_beginner; @icanspeakrussian_elementary; @icanspeakrussian_intermediate; @icanspeakrussian_slang; @icanspeakrussian_badwords.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Katya Horwitz. Innehållet i podden är skapat av Katya Horwitz och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.