Advokatvokterne handler om Disiplinærnemndas behandling av en klage på advokat Jan Fougner hos Wiersholm.

Nemnda er opprettet for å verne bruker av advokattjenester mot advokater som handler i strid med Regler for god advokatskikk.

Men det å få en sak opp til behandling er ikke lett.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Kappeløs - Skrått på rett!. Innehållet i podden är skapat av Kappeløs - Skrått på rett! och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.