86% av alle barn og unge i alderen 9-18 år spiller dataspill. Dette bør vi utnytte i norskfaget, mener førstelektor ved Universitetet i Stavanger, Briten Russdal-Hamre. Hun poengterer at disse ungdommene sitter på en fritidskompetanse som norsklærere kan dra nytte av. Dataspill er nemlig også en norskfaglig tekst, slår Russdal-Hamre fast. Hun løfter også fram det positive ved å variere undervisningen sin som lærer, og verdien av å arbeide med et bredt spekter av tekster i norskfaget.Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Universitetet i Stavanger. Innehållet i podden är skapat av Universitetet i Stavanger och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.