What is externment? What are the necessary features of an externment order. Tune in as we discover what the Bombay High Court said on this issue.

Cause Title: Ranjit Kumar Veeran of Mumbai v. Deputy Commissioner of Police, Zone XII

Case Number: Criminal Writ Petition 356 of 2021

Court: High Court of Judicature at Bombay

Citation: LNIND 2021 BOM 209

Instagram: lawandbehold

---

Send in a voice message: https://anchor.fm/lawandbehold/message

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Gaurav Pathak. Innehållet i podden är skapat av Gaurav Pathak och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.