#73 Selvskading - Ny veileder for pårørende ved Nina i Elpis
Avsnitt

#73 Selvskading - Ny veileder for pårørende ved Nina i Elpis

EN VEILEDER FOR DEG SOM STØTTER ET BARN SOM DRIVER MED SELVSKADING

Nina Danielsen har vært med og utviklet en ny veileder om selvskading for foreldre og pårørende.

I denne episoden forteller hun om bakgrunnen for veilederen, og litt om selvskading, årsak, og hvordan man kan møte den som driver med selvskading.

Denne veilederen er utarbeidet for deg som støtter et barn som driver med selvskading. Målet er å gi informasjon og veiledning for å hjelpe foreldre som er i en slik situasjon, for å forsikre dem om at de ikke er alene, at det er hjelp og det er HÅP. 

De bruker begrepet «barn» og «forelder», men informasjonen og veiledningen i dette heftet kan også være nyttig i andre relasjoner.

Her er lenke til veilederen:

https://elpis.no/wp-content/uploads/2021/05/ELPIS_foreldrehefte-1.pdf

Her kan du få hjelp:  

- Trenger du akutt hjelp ring 113!

Kirkens SOS: Døgnåpen

kristetelefon, tlf 22 40 00 40

Mental Helse: Døgnåpen krisetelefon, tlf 11 61 23

LEVE: Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

Legevakten: tlf 116 117

Kors på Halsen (Røde Kors): Lavterskel samtaletelefon for barn og unge under 18,  

Tel. 800 33 321  (Mandag til fredag, kl 14-20)

Stiftelsen Elpis Selvmordsforebygging

-arbeider for at selvmordsnære og deres pårørende får den hjelpen de trenger.

Stiftelsen Lillebrors Minne

-omsorg for etterlatte

#ikke1til #selvmord #åpenhetredderliv #ikkegiopp #selvmordspodden #selvmordsforebygging #endagavgangen #antistigma #nytthåp

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Selvmordspodden. Innehållet i podden är skapat av Selvmordspodden och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.