Jan Grimell berättar om sin postdoktorforskning i institutionssjälavård mot bakgrund av de två nyligen publicerade böckerna ”Uniformer, identiteter och militära själavårdare” och ”De osynliga krigarna i fredssamhället” (Artos). I avsnittet ger Jan glimtar från böckerna och beskriver bland annat de särskilda utmaningar som det innebär att verka som själavårdare i en militär kontext, samt hur begreppen moralisk skada och andlig skada kan bidra till förståelsen av veteraner som lider av PTSD.   

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Svenska kyrkans enhet för forskning och analys. Innehållet i podden är skapat av Svenska kyrkans enhet för forskning och analys och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.