Hur ser det ideella engagemanget ut inom Svenska kyrkan? Hur har det påverkats av pandemin? Vilka är motiven till att engagera sig ideellt? Och vilken roll spelar de ideellas sociala bakgrund och religiositet? Forskaren Sara Fransson i samtal med Jan-Olof Nordström, Ideellt forum, om en ny forskningsrapport. Rapporten har titeln ”Av fri vilja på fri tid - Ideellt arbete i Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet på 2020-talet.” 

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Svenska kyrkans enhet för forskning och analys. Innehållet i podden är skapat av Svenska kyrkans enhet för forskning och analys och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.