پادکست جنایی آخرین شاهد

پادکست جنایی آخرین شاهد

این یک پادکست قصه گو نیست

پرونده های جنایی واقعی حاوی مصادیق خشونت، حوادث آزاردهنده، مسائل جنسی و سوء مصرف مواد هستند و می توانند برای کودکان و افرادی که روحیه حساس و آسیب پذیر دارند اثرات مخرب و گاه جبران ناپذیر داشته باشند

Antal avsnitt: 91

Senaste avsnittet:

En podcast av: Mahdi Pourbaqi

Webb:

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Mahdi Pourbaqi. Innehållet i podden är skapat av Mahdi Pourbaqi och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.