Vad behöver vi veta om språkutveckling för att kunna erbjuda alla elever likvärdig utbildning? Hur vet vi om eleven har en språkstörning eller om det är bristande exponering för språk som hindrar eleven att utvecklas, och spelar det ens någon roll?

I detta avsnitt intervjus leg. logopeden Anna-Eva Hallin. Programleder och intervjuar gör Stefan Boström, leg psykolog, och med och reflekterar gör Erik Landfeldt, leg. logoped. Anna-Eva disputerade 2016 med en avhandling om språklig bearbetning och medvetenhet hos svenska skolbarn med och utan språkstörning. Numera forskar hon vid Karolinska Institutet, och jobbar kliniskt som logoped.

Hon driver sidan www.språkforskning.se där hon regelbundet bloggar om aktuell forskning inom området språkstörningar och språk- läs- och skrivsvårigheter. I detta ock kommande avsnitt nämner Anna-Eva följande bloggposter:

Anpassa vuxenspråk så att (yngre) barn med språkstörning lär sig mer: https://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/2015/6/19/planteetal

RTI för språk: https://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/2019/1/30/skollogopeder

Insatser på klassrumsnivå gör skillnad för elever med språkstörning: https://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/2017/6/11/lrar-logopedsamarbete-fr-sprkutvecklande-undervisning

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Stefan Boström. Innehållet i podden är skapat av Stefan Boström och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.