Watch Fanatics

Watch Fanatics

Dela

Two watch fanatics share and discuss their opinions on everything Watch related.Kevin is a Rolex Fanboy. His collection is more sophisticated, focused, with a cerebral approach.

Visa mer

Two watch fanatics share and discuss their opinions on everything Watch related.Kevin is a Rolex Fanboy. His collection is more sophisticated, focused, with a cerebral approach.David is not biased.His collection is more of a mosaic, non discriminate, with an emotional approach.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör David. Innehållet i podden är skapat av David och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.