Chefer och ledare förväntas utveckla sin verksamhet med hjälp av digitalisering som verktyg. Digitalisering är inget nytt, men behovet av att digitalisera för att lösa utmaningarna som finns i verksamheten ökar. Det medför nya förväntade kompetenser hos chefer och ledningsgrupper.

Vad menar vi med att kompetenskraven förändras för ledningsgrupper, och även för chefer och ledare som individer? Om kompetens och förståelse i ledningsgruppen är viktigt, hur kan vi säkerställa att den förmågan finns och utvecklas?

Tillsammans med digitaliseringschef Anna Drotz och HR-direktör Helene Larsson funderar vi på vad det innebär och hur kan man underlätta för chefer att lösa den här utmaningen.

Relaterad information:

Framtidens kompetenta ledningsgrupp, en rapport från Kairos Future: https://www.kairosfuture.com/se/publikationer/nyheter/whats-nxt-framtidens-kompetenta-ledningsgrupp/

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Linköpings kommun. Innehållet i podden är skapat av Linköpings kommun och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.