“If you study the culture and art of African Americans, you are not studying a regional or minor culture, what you studying is America. The access, the root via the culture of people in this country is interdisciplinary, it’s provocative, it’s reflective, it’s about you and me. “


Hammer Time Podcast 地址:https://anchor.fm/hammertimepodcast 这里可以看到我们上线的各个平台,也推荐通过rss订阅收听。

P.S. 如果你在中国大陆,需要使用翻墙工具。

给主播 Des 写信: [email protected]

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Des. Innehållet i podden är skapat av Des och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.