Nanna Gillberg, Phd och forskare vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet gästar podden. Vi diskuterar maktstrukturer och hur alla i ett samhälle är delaktiga i att upprätthålla rådande maktbalanser, hur föreställningar om den könstillhörighet vi tillskriver oss påverkar hur vi bemöts.

Vi pratar om vikten av medvetenhet och hur man inom en organisation stegvis kan uppgradera kompetens kopplat till genus och jämställdhet. Samt att det ofta finns en förväntan på glättiga och peppande budskap, men att reell kunskap och verktyg kanske är det som är peppande på riktigt. 

==============================================

Boka ett kostnadsfritt konsultationssamtal: https://calendly.com/mariefallconsulting/consultancy-call

Varmt välkomen att bli medlem i Inkluderingspoddens grupp på LinkedIN, ”Strategic Diversity & inclusion Network Sweden”: https://www.linkedin.com/groups/13835512/

https://www.instagram.com/inkluderingspodden/

Idéer, tankar, konsultation? mariefallconsulting@gmail.com

Du når Nanna här: 

http://nanna-gillberg.com

Nannas b vi utgår från:

Jag har aldrig märkt att kön har haft någon betydelse. 
 
Howard och Heidi:
Experimentet där ekonomistudenter fick läsa en berättelse om en entreprenör som hette Howard respektive Heidi utfört av professorerna Frank Flynn och Cameron 
Anderson, återges i Sandberg, S. (2013), Lean in: Women, work and the will to lead. London: W.h. Allen.
 
 
 
 

 

 

 

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Marie Fall. Innehållet i podden är skapat av Marie Fall och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.