رادیو صدای بازاریابی

رادیو صدای بازاریابی

Dela

رادیو صدای بازاریابی عضوی از خانواده بزرگ TMBA از خرداد96خورشیدی آغاز بکار کرد و با نگاه به تجارب اساتید و بزرگان دانشگاه علوم و دانشگاه بازار پای گفتگوهای این عزیزان نشست.

رادیو صدای بازاریابی عضوی از خانواده بزرگ TMBA از خرداد96خورشیدی آغاز بکار کرد و با نگاه به تجارب اساتید و بزرگان دانشگاه علوم و دانشگاه بازار پای گفتگوهای این عزیزان نشست.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör رادیو صدای بازاریابی. Innehållet i podden är skapat av رادیو صدای بازاریابی och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.