Livets Ords framgångsteologi är en tvärsom-kristendom. I Per Kornhalls bok om Livets Ord finner Emma likheter med Knutbysekten.

Ulf Ekman hade i Guds namn lovat rikedom, hälsa, lycka till sina medlemmar och predikat hat mot andra.

Han bytte 2014 tro, förebärande att han lydde sin gud som nu ändrat sig. Ulf Ekman tog inte ansvar för djupa, religiösa trauma med förvirring han åsamkat barn och vuxna som trott på hans gudsbild, världsbild och människosyn. I media pratade han om sin egen inre resa. Varför satt han inte i närkontakt och lyssnade i ånger med empati på enskilda människor som han vilselett? Varför sökte han inte gottgöra? Han liknade i detta en fjärrstyrd sektmedlem under ledare bortom vårt synhåll.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Acast, Rigmor Robèrt och Emma Gembäck. Innehållet i podden är skapat av Acast, Rigmor Robèrt och Emma Gembäck och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.