Vad fungerar bra att vila i när du vill nå fram med kunskap om cannabis (hasch och marijuana)? Finns det vägar att nå någon som inte vill bli nådd? Hur påverkas känslolivet av cannabis och varför blir en persons missbruk ofta ett familjeproblem? Amelie berättar om HAP( Haschavvänjnngsprogrammet), CPU (cannabisprogram för ungdomar) och inger hopp. Det finns hjälp att få mot marijuana- och haschmissbruk!

Amelie Andersson är socionom och har lång erfarenhet av att arbeta med behandling, utbildning och handledning i missbruks- och narkotikafrågor. Hon är författare till boken "Cannabis: en olycklig kärlekshistoria" som i första hand vänder sig till unga.

Följ taggen #narkopodden för info om kommande gäster och avsnitt.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Jessica Vikberg. Innehållet i podden är skapat av Jessica Vikberg och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.