Follow the show at @tidypod on Twitter!

For show notes and to subscribe see tidytuesday.com

Join us at r4ds.online @R4DSCommunity

Host: Jon Harmon @jonthegeek jonthegeek.com

Support us at patreon.com/tidytuesday

Last week's data on passwords: github.com/rfordatascience/tidytuesday/tree/master/data/2020/2020-01-14

Ian Bell's Bar Chart

The cowplot package is available on CRAN!

Jake Kaupp's donut/dendogram

The ggraph package is available on CRAN!

This week's Spotify song data: github.com/rfordatascience/tidytuesday/tree/master/data/2020/2020-01-21/

Find me at [rstudio::conf(2020L)](rstd.io/conf)!

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Jon Harmon. Innehållet i podden är skapat av Jon Harmon och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.