Follow the show at @tidypod on Twitter!

For show notes and to subscribe see tidytuesday.com

Join us at r4ds.online @R4DSCommunity

Host: Jon Harmon @jonthegeek jonthegeek.com

Support us at patreon.com/tidytuesday

Last week's data on the New Zealand Bird of the Year: github.com/rfordatascience/tidytuesday/tree/master/data/2019/2019-11-19

Julia Watzek's Waffle Chart

Edgar Zamora's Waffle Chart

The waffle package is available on CRAN, but I recommend the dev version.

Torsten Sprenger's bar-chart race

The gganimate package is available on CRAN.

This week's Student Loan data: github.com/rfordatascience/tidytuesday/tree/master/data/2019/2019-11-26

Check out the patchwork package!

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Jon Harmon. Innehållet i podden är skapat av Jon Harmon och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.