I spent the last week in a virtual world. Yes, really. On this episode, I'll take you down the rabbit hole on Virtual Worlds, their history, how decentralized virtual worlds are disrupting the gaming industry, and more.

Enjoy!

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Rob Finch. Innehållet i podden är skapat av Rob Finch och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.