پادکست هشتگ زندگی

پادکست هشتگ زندگی

Dela

در این کانال، کتابهایی را که خودم خواندم، با شما به اشتراک می گذارم. این کتابها دارای مضامین روانشناسانه هستند. برای اطلاعات بیشتر به آدرس: http://t.me/hashtag000life مراجعه کنید.

ایمیل: akbar.nokia@...

Visa mer

در این کانال، کتابهایی را که خودم خواندم، با شما به اشتراک می گذارم. این کتابها دارای مضامین روانشناسانه هستند. برای اطلاعات بیشتر به آدرس: http://t.me/hashtag000life مراجعه کنید.

ایمیل: [email protected]

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Akbar Sharabyani. Innehållet i podden är skapat av Akbar Sharabyani och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.