Third episode of the Pro.Gnosis podcast with Àrmunn Rìgh (JM is absent this time), with Tim Ozman of the Infinite Plane Society as a guest.

Tim Ozman's channels:

https://ips.monster

https://odysee.com/@InfinitePlaneRadio:a

https://www.youtube.com/@infiniteplaneradio

---

Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/armunnrigh/message

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Armunn Righ. Innehållet i podden är skapat av Armunn Righ och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.