Second episode of the Pro.Gnosis podcast with JM and Àrmunn Rìgh, with Silas Gauthier of Silas Speaks as a guest.

Silas' channels:

https://odysee.com/@Silasspeaks:a

https://www.youtube.com/@silasspeaks3301

Silas' Discord invite link:

https://discord.gg/BfFRR8xkkB

---

Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/armunnrigh/message

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Armunn Righ. Innehållet i podden är skapat av Armunn Righ och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.