I det trettiofemte avsnittet träffar jag Lena Bergström Häggberg. Lena är i grunden mellanstadielärare men har arbetat som rektor i 20 år.

“Rektorsuppdraget idag är otroligt stort och komplext. Det finns ett tryck från alla håll, där allt i samhället hamnar på skolans bord. Det spelar ingen roll om det handlar om medelålders män som drunknar, då är det skolan som har för dålig simundervisning. Ibland känns det som att man glömmer att skolan består av ett gäng pedagoger som har ämneskunskaper i diverse ämnen och som är kompetenta på just de. Vi har vår skollag, kursplan och böcker att förhålla oss till, det är vårt huvuduppdrag.”

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Pedagogik & Ledarskap. Innehållet i podden är skapat av Pedagogik & Ledarskap och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.