In this podcast episode, I dive into the world of open tunings.

I provide a clear definition of open tunings, explain their benefits, and share popular artists and songs that use open tunings.

Furthermore, I walk listeners through popular open tunings such as open G, open E, open D, and more.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Beginner Guitar Academy . Innehållet i podden är skapat av Beginner Guitar Academy och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.