This week, we bring back on our favorite, you know him and love him: Son of a Marriage counselor. We're talking concerts, 3 step plans to getting a girl to want you, and much more. We will also be continuing on the "Hot Girl Summer" segment, but this week it's hot boy summer. Check it!

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Shacker Sunday. Innehållet i podden är skapat av Shacker Sunday och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.